Πραγματοποιώ format υπολογιστών, καθαρισμό και εγκατάσταση προγραμμάτων.
Περιοχή: Γιαννιτσά, Κεντρική Μακεδονία

Επικοινωνία:

email: george23820@gmail.com ή info@tsolakoglou.gr