Πραγματοποιώ format υπολογιστών, καθαρισμό και εγκατάσταση προγραμμάτων. Επίσης, πραγματοποιώ δακτυλογραφήσεις χειρόγραφων κειμένων και απομαγνητοφωνήσεις.
Περιοχή: Γιαννιτσά, Κεντρική Μακεδονία

Επικοινωνία:
email: george23820@gmail.com ή info@tsolakoglou.gr